Creative Show Director
Producers
 
Executive Producers
 
 
Art Directors
 
 
1st Assistant Director
Technical Directors
 
 
Choreography
 
 
Production Directors
 
Supervisors
 
Storyboard Artist
Concept Artists
 
 
 
Modelers
 
 
 
Animators
 
CG Artists
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winch Technical Production
 
 
Kinetic System Technical Supervising
Lighting Setup
 
Disguise programming
IT Support
 
 
Graphic Designers
 
Artist Manager
Performers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costumes
LED
Music and SFX
Filming & Editing
 

 Ilya Balakin
Yana Zakharova
Julia Isiyk
Alexander Us
Alexey Rozov
Anastasia Filatova
Roman Kuzminykh
Polina Sukhanova
Phil Bonum
Ksenia Bonum
Dmitry Petrov
Maxim Tulin
Mursal Mamedov
Alexey Karpenko
Vitaly Ulivanov
Alexandra Goroshko
Denis Sidorenko
Zoya Kharakoz
Ilya Samokhvalov
Andrey Viaznikov
Ilya Orlov
Lizaveta Romanova
Marina Mazina
Tatiana Kazakova
Adeliya Koldarova
Andrey Kuznetsov
Daria Shurkina
Konstantin Zankov
Arthur Nizamutdinov
Alexey Pavlenko
Vitaly Zykov
Ivan Gusev
Inna Savina
Madina Fattakhova
Alexander Karelin
Ilya Samokhvalov
Evgeny Verkhovtsev
Alex Filiagin
Ivan Zakharov
Andrey Viaznikov
Maria Borisenkova
Oleg Barankin
Roman Kuzminykh
Vsevolod Kanishchev
Roma Nekhoda
Edza
Zoya Kharakoz
Philat Bonum
Yaroslav Svyatykh
Ferdinand Serri
Sergey Dvoryashin
Konstantin Shun
Anton Fedorov
Dmitry Kornienko
Stanislav Pavlov
Marat Baskakov
Gennady Alfeev
Denis Marushkin
Dmitry Yakovlevsky
Alexey Zhuravlev
Anton Orlov
Yuri Stranyov
Nikolay Chebotarev
Dmitry Kraytor
Alexander Romashkin
Veronika Boglay
Anastasia Nikiforova
Ksenia Sycheva
Vadim Grits
Zarina Kinzina
Yana Kaidarova
Oksana Krasan
Maria Kurnikova
Svetlana Ziuleva
Pavel Kornienko
Anton Mikhenkov
Igor Tsai
Vladislav Kachur
Ksenia Tsviashchenko
Olga Riekhtina-Suchilova
Dmytro Kulakov
Mikita Panasevich
Leka Nenarokova
Oleg Voloshin
Monoleak
Evgeny Arkhipov
Anton Arkhipov